schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
06 03 2013

Schwob krijgt EU subsidie

Samen met partners uit zes Europese landen zal Schwob vanaf mei 2013 zijn activiteiten uitbreiden.

De Europese Unie maakte op 28 februari bekend dat ze een subsidie van 200.000 euro, het maximale bedrag, toekent om het project Schwob uit te bouwen tot een internationaal netwerk, een Europees portaal voor de beste onbekende boeken uit de wereldliteratuur.

Alexandra Koch, hoofdredacteur van Schwob, is buitengewoon blij: “Het is fantastisch en belangrijk nieuws. Het betekent dat we - in deze tijden van cultuurbezuinigingen - niet alleen onze inspanningen om ‘arthouse’ boeken bij Nederlandse uitgevers en lezers onder de aandacht te brengen kunnen continueren, maar dat Schwob naar een hoger plan kan worden getild en een Europese beweging kan worden.”

Het Nederlands Letterenfonds lanceerde in 2011 Schwob.nl, een website en een regeling voor (nog) onvertaalde literatuur uit alle windstreken. Vertalers en uitgevers delen hier hun kennis over moderne klassiekers met elkaar en met de lezers. Nu is er het initiatief om Schwob naar Europees niveau te tillen. Het Letterenfonds werkt daarbij samen met literatuurfondsen en partners uit zes verschillende landen: Catalonië (Institut Ramon Llull), Finland (Finnish Literature Exchange), Frankrijk (Société européenne des Auteurs), Polen (Polish Book Institute), België (Vlaams Fonds voor de Letteren) en het UK (Wales Literature Exchange).

Binnen dit netwerk zal gezamenlijk worden gewerkt aan de selectie, verspreiding en promotie van ‘Schwob-titels’, de truffels uit de wereldliteratuur: bijzondere maar moeilijk te vinden of nog niet ontdekte moderne klassiekers die smaken naar meer. De partners zullen twee keer per jaar bijeenkomen om steeds tien titels te selecteren; daaruit kiest elk van de partners vijf titels die het meest geschikt zijn om binnen het eigen taalgebied aan te bieden aan uitgevers en te promoten via website, festivals en andere activiteiten.

Het Schwob-projectvoorstel werd samen met 475 andere aanvragen beoordeeld binnen het Cultureel Programma, budget 2013, van de Europese Unie; in totaal zijn 114 projecten geselecteerd. Vier van de 13 aanvragen uit Nederland zijn gehonoreerd. Er was veel waardering voor de Schwob-plannen (84 van de 100 punten), de inzet van het project dat bij uitstek het motto van de EU - the common language of Europe is translation - omarmt, en de brede kwaliteit en effectiviteit van het partnernetwerk speelden daarbij onder meer een rol. Voor de komende twee jaar is het maximale bedrag van 200.000 euro toegekend, 50% van de totale projectkosten.

Als opmaat voor de Europese samenwerking wordt in maart een nieuwe, uitgebreide en tweetalige editie van de Schwob-website gelanceerd.

Meer informatie

EU-subsidies: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/selection/selection_strand_121_2012_en.php