schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
12 11 2014

Armada over Samuel Butler

Hans Bertens bespreekt ‘The Way of All Flesh’ uit 1903

De Britse Samuel Butler schreef met The Way of All Flesh (1903) een roman die terecht tot de minor classics wordt gerekend binnen de Engelse literatuur. In een nieuw essay houdt Hans Bertens de roman onder de loep.

The Way of All Flesh is Samuel Butlers persoonlijke, soms bittere afrekening met een milieu dat met de volledige steun van de conservatieve Victoriaanse samenleving alle tekenen van intellectuele rebellie, en ook die van de daarmee samenhangende oorspronkelijkheid en creativiteit, ziet als redenen voor tuchtiging.
In deze nog altijd lezenswaardige Bildungsroman ontworstelt de jonge Ernest Pontifex (net als Butler zelf geboren in 1835) zich met horten en stoten aan zijn milieu en vindt uiteindelijk, na meermalen pijnlijk zijn neus te hebben gestoten, een op het oog sereen, zij het sceptisch, evenwicht. Net als Butler groeit Pontifex op in een akelig, kleinburgerlijk en liefdeloos domineesgezin. Op een boeiende, amusante en erudiete wijze bestrijkt The Way of All Flesh een groot deel van wat wij nu de Victoriaanse periode noemen. De uiteindelijk succesvolle worsteling van Ernest Pontifex om te ontsnappen aan een benauwende omgeving en om een eigen levensinvulling en een eigen stem te vinden is van alle tijden.

Klik hier om het hele essay te lezen.

Klik hier voor een overzicht van alle Armada-artikelen op Schwob.nl.