schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
27 06 2017

Literaire vertaaldagen

Vooraankondiging Literaire vertaaldagen: vrijdag 8 december (symposium) en zaterdag 9 december (workshops). Thema: ‘Tijdelijk een ander zijn.’

Als literair vertaler moet je maanden- en soms jarenlang in de huid van je auteur en/of je personages kruipen, wat verschillende emoties kan oproepen, zoals ontroering, afkeer, spanning en opwinding. In hoeverre zijn deze emoties van invloed op het vertaalproces en op de uiteindelijke vertaling?

Het thema is geïnspireerd op de The State of Translation-lezing die Nicolette Hoekmeijer op 13 februari 2017 hield in Spui25. Deze lezing vindt u op site van de Groene Amsterdammer

Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2017 gepubliceerd op de websites van Vertalershuis Amsterdam, Nederlands Letterenfonds | Dutch Foundation for Literature, Vlaams Fonds voor de Letteren, De Auteursbond, Expertisecentrum Literair Vertalen