schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Fernando Pessoa

Portugal

Fernando Pessoa (1888-1935) was een groot Portugees dichter. Bij leven publiceerde deze kantoorklerk uit Lissabon slechts enkele werken. Na zijn dood werd op zijn huurkamer een kist aangetroffen met 27 duizend volgekrabbelde velletjes. Uit die chaos kon een kolossaal oeuvre worden samengesteld. Niet dat van één dichter, maar van zo’n 25 ‘heteroniemen’ - afzonderlijke ‘schrijverspersoonlijkheden’ met elk een eigen stijl en woordkeus. Pessoa stierf op 47-jarige leeftijd, geveld door koning alcohol. Behalve Boek der rusteloosheid verschenen Bij De Arbeiderspers De gedichten, De bedelaar en andere verhalen en Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten.