schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

A.H. Nijhoff

Nederland

Het veelbewogen leven van Netty Nijhoff-Wind (1897-1971) begon toen ze op school Martinus Nijhoff leerde kennen. Ze trouwden nadat Netty zwanger raakte, en gedurende hun leven hadden beide echtelieden buitenechtelijke relaties. Met haar verhoudingen met vrouwen en haar genderneutrale pseudoniem, zette Netty zich af tegen alles wat er in begin twintigste eeuw van een vrouw verwacht werd. Ze woonde op verschillende plaatsen in Europa en publiceerde gedichten, korte verhalen en romans. Na de dood van Martinus Nijhoff erfde zij zijn villa, ‘Huize Antoinette’, en zijn literaire nalatenschap.

A.H. Nijhoff