schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Mahmud Doulatabadi

Iran

Mahmud Doulatabadi werd in 1940 in het noordoosten van Iran geboren en werkte in zijn jeugdjaren onder andere als landarbeider, schoenmakershulpje, fietsenmaker en kapper.

Later verhuisde hij naar Teheran, waar hij de toneelacademie afrondde en lid werd van een toneelgezelschap. In 1975 werd hij echter gearresteerd en op politieke gronden twee jaar in de gevangenis opgesloten.

Door zijn rijke productie aan romans, vertellingen, scenario’s, toneelstukken en essays is Mahmud Doulatabadi niet meer weg te denken uit de Iraanse culturele kringen. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de hedendaagse Perzische auteurs.

Mahmud Doulatabadi