schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
12 03 2014

Heer, hier zal nooit meer iets groeien

Kroniek van Perdepoort Anna M. Louw

Vertaling Rob van der Veer

Kroniek van Perdepoort is een klassieke roman over hoogmoed en machtsmisbruik, een triomf van vertelkunst waarmee Anna Louw een blijvende plek in de Zuid-Afrikaanse literatuur heeft verworven. Voor de Nederlandse lezer ligt de zeggingskracht van het boek niet alleen in de diepgang van het verhaal, maar ook in de herkenbaarheid van de personages, van wie de levenswijze en de cultuur voor een groot deel voortvloeien uit een voor ons vertrouwd calvinistische volksaard.

Voor emoties is geen plaats, en wie ze wel heeft gaat eraan

Toef Jager NRC Handelsblad

Koos Lotriet vestigt zich met zijn jonge vrouw in een afgelegen vallei en brengt zijn boerderij, Perdepoort, tot grote bloei. Hij krijgt vijf zonen. Na zijn overlijden wordt hij begraven op eigen grond. Jaren later besluiten zijn twee oudste zoons dat de begraafplaats waar hij ligt beter benut kan worden als landbouwgrond en dat hun ouders daarom elders herbegraven moeten worden.

Kroniek van Perdepoort (1975) vertelt over de dag van de rampzalig verlopende herbegrafenis en de twee dagen die eraan voorafgaan. In dat korte tijdsbestek wordt duidelijk waarom de eens zo trotse familie Lotriet vrijwel alle aanzien heeft verloren.

De drie dagen worden in omgekeerde volgorde beschreven, zodat telkens een nieuwe perspectief ontstaat. In korte, toegankelijke hoofdstukken ontrafelt Anna Louw het verval van een gehele familie dat staat voor het verval van een hele samenleving.

Kroniek van Perdepoort van Anna M. Louw hoort bij de 10 herontdekkingen voor deze zomer 2014.

Uitgever
Van Oorschot
Verschenen in
2013
Genre
Fictie
Oorspronkelijke taal
Afrikaans
Origineel
Kroniek van Perdepoort (1975)

Verkrijgbaar als
Luxe paperback
ISBN 9789028260962
400 pagina's
€ 22,50