schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
06 06 2014

Hoe gevaarlijk kan een roman zijn?

Naar de haaien Erich Kästner

Vertaling Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap

In de jaren tussen de beurscrash van 1929 en de definitieve machtsovername van de nazi’s in 1933 doolt de werkloze Jakob Fabian door het armoedige Berlijn met haar bordelen, dronkaards en cabaret. De roman werd op 10 mei 1933 wegens haar immorele gehalte door de nazi’s verbrand.

Naar de haaien is een verbluffend actueel boek

Pieter Steinz

‘Dit boek is niets voor zondagsschoolleerlingen!’ aldus de auteur in een nawoord. Naar de haaien is een roman die op grootse wijze de verzenuwde periode tussen de beurscrash van 1929 en de definitieve machtsovername van de nazi’s in 1933 vastlegt. In deze jaren van armoede en gebrek doolt de werkloze Jakob Fabian door Berlijn, een stad vol bordelen, dronkaards en cabaret; een stad in zedelijk verval.

Het boek werd in 1931 in Duitsland verkort, gecensureerd en onder een andere titel op de markt gebracht (Fabian: het verhaal van een moralist), om twee jaar later op de brandstapel te belanden: de nazi’s achtten ook de gemuilkorfde editie obsceen, decadent en getuigen van een gedegenereerde geest.

Na ruim tachtig jaar is nu voor het eerst deze hilarische, brutale, erotische zinsbegoochelende roman te lezen zoals Kästner die bedoeld heeft.

Naar de haaien van Erich Kästner hoort bij de 10 herontdekkingen voor deze zomer 2014.

Uitgever
Lebowski
Verschenen in
2014
Genre
Fictie
Oorspronkelijke taal
Duits
Origineel
Der Gang vor die Hunde (1931)
Recensies
de Volkskrant
Tzum

Verkrijgbaar als
Paperback
ISBN 9789048820504
240 pagina's
€ 19,95

E-book
ISBN 9789048820511
240 pagina's
€ 4,99